INFORMAČNÉ CENTRUM

MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

POSKYTUJEME BEZPLATNÉ INFORMÁCIE O:
kultúrnych a historických pamiatkach
prírodných atraktivitách, turistika
pobytových programoch v meste a okolí
možnostiach športovania a relaxu
kultúrnych a športových podujatiach
- ubytovacích a stravovacích zariadeniach
- inštitúciách, podnikoch a firmách
dopravnom spojení

PONÚKAME:
- turistické mapy a atlasy, mapy cyklotrás, lyžiarskych stredísk, panoramatické mapy, automapy, autoatlasy, knihy, suveníry, pohľadnice....
- prezentáciu na internetových stránkach mesta
- sprievodcovskú službu
- poistenie záchrany v horách
- vstupenky na kultúrne a športové podujatia
- zmenáreň (výhodné kurzy, bez poplatku)

PROPAGÁCIA A EDIČNÁ ČINNOSŤ:
 - účasť na domácich i zahraničných výstavách cestovného ruchu, konferenciách, workshopoch
- zabezpečenie prezentácií mesta a regiónu
- spolupráca s vydavateľstvami
- spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch
- spracúvanie a aktualizácia informácií týkajúcich sa cestovného ruchu na web stránkach
- tvorba a distribúcia propagačných materiálov mesta a regionálnych materiálov