CENTRUM INFORMACYJNE

MIASTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UDZIELAMY INFORMACJI O:
zabytkach kulturalnych i historycznych
atrakcjach przyrodniczych, turystyka
- programach pobytu w mieście i okolicy
- możliwościach uprawiania sportów i relaksowania
przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych
- placówkach kwaterunkowych i gastronomicznych
- instytucjach, zakładach i fi rmach
- możliwościach komunikacji
 

OFERUJEMY:
materiały promocyjne
- mapy turystyczne i atlasy, mapy tras rowerowych, ośrodków narciarskich, mapy panoramatyczne, mapy ciekawostek
   turystycznych, mapy i atlasy samochodowe
- książki, pamiątki, widokówki
 

ZABEZPIECZAMY:
- zakwaterowanie, wymianę walut
ubezpieczenie w przypadku akcji ratunkowej w górach
- zezwolenia na wędkowanie na akwenach państwowych
- podawanie ogłoszeń, dostęp do internetu czy faxu,skanowanie, kopiowanie, drukowanie z Internetu i drukowanie własnych dokumentów
- sprzedaż biletów na imprezy kulturalne i sportowe w Lipt. Mikulaszu,
  na Słowacji i w Czechach,  www.ticket-art.sk www.ticketportal.sk
usługi przewodnika - regularne uslugi przewodnika po mieście