O projekte

 

Stowarzyszenie PROGRESSUS SLOVAKIA  zajmujące się trwałym rozwojem regionów, razem ze swoimi partnerami: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej oraz turystycznym towarzystwem  -  Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra realizują projekt z Programu miedzygranicznej współpracy Polska - Słowacka Republika 2007-2013, kod projektu nr WTSL.02.03.00-82-238/10  o nazwie „CZY ZNASZ SWÓJ REGION?

Celem projektu jest stworzenie sieci partnerskich organizacji, których  zadaniem będzie zachowanie i odkrywanie wspólnej historii na granicach polsko-słowackich. Głównym celem tego przedsięwzięcia to podpora rozwoju społecznego i gospodarczego w regionach przygranicznych poprzez współprace między słowackimi i polskimi partnerami w dziedzinie rozwoju turystyki, tradycji i dziedzictwa kulturowego.
 
Cele szczegółowe projektu to:
1.  Zwyższenie poziomu wiedzy w zakresie historii i kultury u dzieci, młodzieży i dorosłych w regionach  przygranicznych.
2. Ulepszenie sposobu promowania regionów oraz utworzenie kulturowych szlaków w żylińskim regionie na Słowacji  i w regionie nowosądeckim  w Polsce.
3.  Wieksze wykorzystywanie internetu i multimediów w edukacji dzieci na temat historii i kultury regionów 
4. Przyłączenie do projektu miasta, wsie, biura informacjii turystycznej oraz  szkoły poprzez udzielenie im dostępu do informacjii o nadchodzących imprezach kulturalnych.
5. Napełnianie przez sieć bazy danych informacjami o atrakcjach jakie można znaleźć w danych miastach i wsiach (historia, kultura).
6. Utworzenie zintegrowanego kulturowo-turystycznego produktu, który będzie podstawą wspólnego marketingu.
 
Transgraniczny projekt realizowany jest za pośrednictwem budowania sieci partnerskich instytucjii na terenach przygranicznych Polski i Słowacji. W projekcie realizowane są e-learningowe kursy dla polskich i słowackich dzieci. Stworzona została strona internetowa w trzech mutacjach językowych – polskiej, słowackiej i angielskiej - www.e-regions.eu. Przygotowana została publikacja na temat badań marketingowych o rozwoju turystyki przeprowadzonych w regionie przygranicznym w języku słowackim i polskim, która będzie dystrybuowana do miast i wsi.
Chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę na jedno szczególne osiągnięcie tego projektu w ramach współpracy transgranicznej Powiatu Nowosądeckiego w Polsce i Żylińskiego Regionu na Słowacji.
Jest nim „SZLAK SŁOWIANÓW”, na którym  znajdziecie ponad 50  zmapowanych kulturowo-historycznych pąmiatek znajdujących się na terenie tych regionów.