Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline

AGENTÚRA PRE REGIONÁLNY ROZVOJ v Žiline je jednou z regionálnych rozvojových agentúr v Integrovanej sieti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ako nezisková organizácia pôsobí na území dvoch okresov Žilinského kraja: Žilina a Bytča.

Bola založená v roku 1999 ako neziskové a verejnoprospešné záujmové združenie právnických osôb. Jej poslaním je koordinácia regionálneho rozvoja v Žilinskom kraji cez prípravu a implementáciu projektov – najmä zo štrukturálnych fondov EÚ. Súčasnými členmi agentúry sú Občianske združenie Ekoenergia a Občianske združenie Pro-ZA.

Predkladaním a vypracovaním projektov pre samosprávu i podnikateľské subjekty (tretí sektor) sa snažíme získať pre región finančné prostriedky potrebné na rozvoj infraštruktúry, zlepšenie kvality života občanov, riešenie otázky nezamestnanosti a pod.

V rámci našej činnosti zabezpečujeme vypracovanie žiadostí o NFP a externý manažment projektov, podporu podnikania, podporu rozvoja mikroregiónu, miest a obcí, rozvoj cestovného ruchu a vidieka, medzinárodnej spolupráce a cezhraničných aktivít.

Organizujeme vzdelávacie aktivity, poskytujeme konzultačné a informačné služby obciam, mestám a verejnosti v rámci štrukturálnych fondov EÚ.

Na našej stránke Vám prinášame aktuálne informácie z oblasti regionálneho rozvoja - výzvy na finančnú podporu Vašich projektov, pripravované semináre, rôzne podujatia a ďalšie zaujímavé aktivity.

Kontakt:

AGENTÚRA PRE REGIONÁLNY  ROZVOJ v Žiline 

Predmestská 51

010 01 Žilina 

Email:      arrza@mail.t-com.sk 

Telefón:   +421 (0)41 700 23 25 

 Fax:         +421 (0)41 700 23 27

 Mobil:      +421 (0)905 592 680 

 www:     http://www.arrza.sk