Agentúra Sever

Sme súčasťou Integrovanej siete agentúr pre regionálny rozvoj, podporovanej MVRR SR, aby sa dosiahlo integrované a efektívne využívanie prostriedkov určených na rozvoj regiónov z rozličných zdrojov, najmä zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samosprávnych orgánov, z predvstupových a neskôr štrukturálnych fondov EÚ.

Tí, ktorí o nás už počuli vedia, že máme niečo s európskymi fondami. Niekto u nás hľadá informácie o Európskej únii, iní prichádzajú s požiadavkou o vypracovanie podnikateľského zámeru. Všetci sú na správnej adrese, len podrobnejší rozhovor však ukáže, či môžeme byť nášmu klientovi užitoční a či on využije naše služby.

Medzi naše služby skutočne patrí poskytovanie informácii o možnostiach získania financií z európskych fondov. Vieme vám pomôcť pri písaní, alebo vám vypracujeme žiadosť a skompletizujeme celý projektový spis, aby sa šanca získať tieto financie stala reálnou. Čo však musíte vedieť je, že nemôžeme za vás myslieť. Vy musíte vedieť, aký je váš problém, čo potrebujete a či je to skutočne dôležité pre váš rozvoj.

Sme pripravení pracovať pre rozvoj Oravy a šírenie dobrej zvesti o našom regióne, o pracovitom človeku, ktorý tu žije v krásnej prírode. Dôverujeme tomuto človeku a chceme mu pomáhať, ak chce pomôcť on sám sebe.

Kontakt:

Agentúra SEVER
Hviezdoslavovo námestie číslo 1
026 01 Dolný Kubín

043/5866305,     0907 806 322

agsever@stonline.sk

http://www.arr.szm.com/index.htm

SÚŤAŽ:

Zapojte sa do súťaže "Poznáš svoj región?", bližšie informácie na stránke: http://www.arr.szm.com/karty.htm