Jantárová cesta

Jantárová cesta bola obchodná suchozemská cesta v praveku a staroveku.

Spájala Jadran s východobaltskými oblasťami. Najviac sa používala od konca 7. stor. p.n.l. do 5. storočia. Najsilnejšia frekvencia bola v 2. stor.

Mapy