Wadowice

Wadowice sú rodiskom Karola Wojtylu

Wadowice sú okresným mestom, cez ktoré prechádza medzinárodná trase č. 52 vedúca z Krakova do Těšína, ako aj železničná trať Krakow – Bielsko-Biala.