Múzeum v Pribyline

Múzeum liptovskej dediny v prírode zobrazujúce tradičný spôsob života ľudí na Liptove.

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline je vysunutou expozíciou Liptovského múzea v Ružomberku. V roku 1991 bola verejnosti sprístupnená jeho prvá časť.

Praktické informácie

Múzeum je situované za obcou Pribylina v smere Podbanské. Z diaľnice treba použiť výjazd pri Liptovskom Hrádku.
Služby pre návštevníkov:
  • lektorské a sprievodcovské služby
  • predajňa ľudovoumeleckých  predmetov, predaj pohľadníc, propagačných materiálov, publikácií

Odporúčané trasy

Jasenská dolina

It lies 12 km to the south-east of Martin
Adresa: 
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, 032 42 Pribylina
Telefón: 
+421 (0)44 52 93 163
Okres: 
Liptovský Mikuláš
Región: 
Liptov