Atrakcie

lyžiarske stredisko
Nájdete tu expozície o histórii a prírode Kysúc a históriu lesných železníc na Slovensku.
Najväčšou prírodnou expozíciou na Slovensku je Múzeum slovenskej dediny v Martine.
Expozícia Múzea židovskej kultúry.
V mestskej časti Žiliny Dolné Rudiny.
Otvorený kultúrny priestor Žilina
Vznikol v Žiline v roku 1974 ako jediný orchester "mozartovského typu" na Slovensku.
Je posledne postavenou súčasťou Vážskej kaskády.
Hvezdáreň bola otvorená v roku 1962 ako Ľudová hvezdáreň mesta Žiliny.

Stránky