Jablonka

Hlavným mestom poľskej Oravy je Jablonka.

Nachádza sa v doline pri Čiernej Orave.  Okrem iného je tam aj farský kostol postavený v rokoch 1802 – 1817. V súčasnej dobe je Jablonka známa vďaka trhom, ktoré sa konajú každú stredu.