Kalwaria Zebrzydowska

Zebrzydowská kalvária je známe pútnické miesto

Zebrzydowská kalvária je známe pútnické miesto – centrum pre pútnikov k svätyni Panny Márie v Kláštore kazateľov Bernardínov.