renesancia

Najucelenejšiu skupinu kaštieľov v Turci tvoria renesančné objekty.
V mestskej časti Žiliny Dolné Rudiny.
Najvýznamnejší a najstarší objekt na ulici Horný val v Žiline.
Slovenské komorné divadlo
Tretia najstaršia galéria na Slovensku
Zrúcanina gotického vodného hradu a renesančný kaštieľ
Miesto konania súdu s pomocníkmi Alžbety Bátoriovej vás pozýva spoznať svoju históriu.
Nad riekou Orava sa vypína najnavštevovanejší hrad Slovenska.
Renesančný kaštieľ zo 17. storočia.

Stránky