Magna via

Cisársko-kráľovská poštová cesta.

Magna Via je jedinou historickou cestou, ktorá križuje viacero iných historických a tematických ciest.

 

Mapy