Niedzica

Hrad Niedzica

Hrad Niedzica – Niedzica bola postavená za Maďarského kráľa Ondreja II. v roku 1209.