Wieliczka

Wieliczka je historická soľná baňa

Wieliczka je historická soľná baňa, ktorá ako jediná na svete funguje nepretržite od stredoveku až po súčasnosť. V objekte sú znázornené všetky etapy ťažby, ako aj všetky fázy vývoja technológie v priebehu storočí. Baňa má pôvodné chodníky, rampy, komory, jazerá a šachty s celkovou dĺžkou asi 300 km, tiahnuce sa do hĺbky až 327 metrov. Do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO bola soľná baňa zapísaná 8. septembra 1978, medzi prvými dvanástimi objektmi z celého sveta.