Wieliczka

Wieliczka je historická soľná baňa

Wieliczka je historická soľná baňa, ktorá ako jediná na svete funguje nepretržite od stredoveku až po súčasnosť.